N.Y. Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod

INFORMATION TECHNOLOGIES LABORATORY

Computational mathematics and cybernetics faculty

ITLabAbout laboratoryStudents Перейти к Русской версии  
News
About laboratory
Structure
Staff
Students
Scholarships
Graduates
Contacts
Training
Research
Developing courses
Laboratory seminar
Download
Conferences
Intel vacancies
Collaboration
Multimedia
Links
About site
Forum
Name:
Password:
remember:
Forgot the password? Registration

Students

 •  Bader Alexey
 •  Vinogradov Roman
 •  Gagauz Evgeniy
 •  Galkin Sergey
 •  Gergel Alexander
 •  Gonchenko Marina
 •  Gorbunova Anna
 •  Grishin Alexander
 •  Gudkov Alexander
 •  Durnov Pavel 
 •  Efimov Anton 
 •  Zebrin Dmitry 
 •  Zelentsova Maria
 •  Ionov Andrey 
 •  Kalugin Alexander
 •  Kovalenko Anton 
 •  Kozinov Evgeniy 
 •  Konyuchenko Alexey
 •  Kornyakov Kirill
 •  Kosnizky Semen 
 •  Kurylev Alexander
 •  Labutina Anna 
 •  Lyalin Sergey 
 •  Lyahov Fedor
 •  Mal'kova Irina
 •  Manovich Nikita
 •  Masyura Sergey
 •  Mitin Roman 
 •  Morenov Oleg  
 •  Nikonov Sergey
 •  Orlov Alexey 
 •  Pastuhov Vitaliy
 •  Polovinkin Alexey
 •  Ryabov Vasiliy  
 •  Senin Andrey  
 •  Haymovich Maria 
 •  Chernyshova Elena
 •  Yatcenko Anton

 

News

17.08.2005
17.08.2005
17.08.2005
17.08.2005
17.08.2005
23.05.2005

© ITLab, Nizhni Novgorod,  2005